Ervaringen met leiderschap, leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling

Antje HooghiemAntje Hooghiem, Manager Studententeam bij Lefier

Kleine aanpassingen groot effect
“Voelden mijn medewerkers de ruimte om zelf initiatief en verantwoordelijkheid te nemen? Ik wist niet of mijn manier van leidinggeven dat voldoende stimuleerde. Je hebt me geleerd om met een paar kleine aanpassingen mijn werk beter te organiseren, de verantwoordelijkheid daar te laten waar die hoort en de tijd te nemen om zaken voor te bereiden door in scenario’s te denken. Ik ben me bewuster geworden van bepaalde denkpatronen en gedragingen, die belemmerend waren voor mijzelf en mijn team. Ik ben nu beter in staat om mijn vrouwelijke eigenschappen als kracht in te zetten.”

 
 

 

Gemma Bakker, Projectleider Provincie Fryslân

Meer ruimte en lucht in mijn leven
"Stabiele basis heeft me veel gebracht, waarvan ik niet wist dat ik ’t nodig zou hebben. Gea wist te relativeren, de rust te bewaren, mij te ondersteunen, adviseren en stimuleren om mijn eigen pad te volgen. Het was voor mij een hele waardevolle ervaring, waar ik Gea dankbaar voor ben."

 

 

 

Marleen Tent, Directeur Sedna

Meer toevoegen in mijn eigen organisatie
"
Leiderschap gaat voor mij heel erg over het hebben van toegevoegde waarde. Door tijdens een intervisie met directeuren die in een hele andere context werken hun dilemma’s te bespreken word ik me bewuster van hoe anderen kunnen kijken. Dit kan ik zelf ook toepassen zodat ik nog meer toevoeg in mijn eigen organisatie én het deed me ook beseffen wat ik nog te organiseren heb.”

 

 

Regiena PruntelRegiena Pruntel, Clustermanager SKID Kinderopvang

Rust en verbinding
“Als leidinggevende kan ik nu door mijn houding en door vragen te stellen en door het toepassen van mijn competenties, mijn medewerkers uitdagen om anders naar zaken te kijken, om anders over zaken te denken. Nieuwe deuren openen en nieuwe wegen/paden bewandelen. Ik kan medewerkers uitdagen om eens iets anders te doen of om verder te gaan in bepaalde richting. Vanuit het nieuwe denken komt het nieuwe handelen."

 

 

 

Marcellien SmitsCarla Swart, Teammanager Sociaal Wijkteam Gemeente de Fryske Marren

Constateren, omarmen, erom lachen en er laten zijn
Mijn meest waardevolle leermoment zat in de uitspraken: constateren, omarmen, erom lachen en er laten zijn. Onzekerheid, kwetsbaarheid, stress, opgejaagdheid mag er zijn. Maar constateer dat het er is, omarm het, lach erom en laat het er zijn. Dan hoef je het niet meer als negatief te ervaren.

Ook als je als leidinggevende onzekerheid of kwetsbaarheid ervaart in een beslissing mag je dit benoemen. Constateer dat het er is en benoem het richting je team. De teamleden zien en voelen het toch wel. Door het te benoemen, blijf je dichter bij jezelf en kom je nu juist sterker over."

 

 

Ida Grasdijk, Directeur bestuurder ZorgpleinNoord

Durven overlaten
”Collega’s hebben het aangedurfd om uiteindelijk op een open wijze over hun samenwerking te communiceren. Medewerkers hebben zich niet onder druk gezet gevoeld. Objectiviteit heeft hierbij een grote rol gespeeld. De ruimte is gevoeld om goed mee te doen, gehoord te worden en te zeggen wat zij wilden zeggen. Het resultaat is een geaccepteerde vorm voor het jaargesprek en een verbeterde samenwerking tussen de teamleiders.

Het grote voordeel voor mij is dat de collega’s het zelf hebben gedaan en dat er daardoor draagvlak is ontstaan. Op het vlak van leiderschap is het durven overlaten, uit handen geven en daarmee het vertrouwen geven een prachtig gebaar en geeft veel voldoening.”

 
 

Arjan Tonnis, Teamleider Diensten en Maken Afeer

Ingezette weg volgen en perfectioneren
"
Jij hebt de eerste heisessie voor het opstellen van het jaarplan 2020 met alle werkleiders van het werkleerbedrijf van Afeer begeleid. De werkleiders waren erg content over de invulling. Aan de teamleiders nu de taak om de ingezette weg verder te volgen en te perfectioneren.

Het is fijn dat jij je in korte tijd hebt weten in te leven in wat er bij Afeer speelt en je hebt dit mooi vertaald in het middagprogramma. Veel dank en in 2020 gaan we ons traject verder voortzetten!”

 

 

Joost HazekampJoost Hazekamp, Verhuurmakelaar Lefier

De diepte in
“Door de wijziging van de invulling van de sessies door de reorganisatie zijn we met elkaar de diepte ingegaan. Ook op onderling emotioneel vlak.
Die verdieping heb ik als erg waardevol ervaren.”

 

 

Johanna TolsmaJohanna Tolsma, Manager Ruimtelijke Ontwikkeling Provincie Drenthe

Ruimte voor ieders zijn
” Vooraf had ik al voldoende vertrouwen in het effect van jouw inbreng / werkwijze voor ons team RO. Het was een ontspannen dag met ruimte voor ieders zijn. Vind jou een leuk mens, jouw werkstijl past mij. Mijn functie wijzigt anders zou ik jou nog eens vragen voor een dergelijke teamsessie.”

 

 

Marco Dirksen, Directievoorzitter Rabobank

Kernwoorden
“Kernwoorden die Gea typeren zijn: Klantgericht, enthousiast, duidelijk, mensgericht, resultaatgericht en senioriteit.
"

 

 

Marcellien SmitsMarcellien Smits, Manager Wooninformatie Nijestee

Buiten mijn comfortzone
Onze samenwerking heeft me veel rust gebracht. Je bracht me voldoende buiten mijn comfortzone. Op veel vlakken heb ik goede handvaten gekregen en heb een soort van bijbeltje bijgehouden. 

In mijn werk ervaar ik dat ik ben gegroeid naar een vak volwassen manager, waarbij ik situaties van verschillende kanten kan benaderen. Ik houd minder bij mezelf en spreek me meer uit. Het was een onwijs waardevolle reis. Dank!”

 

 

Sifra VeenemaSifra Veenema, Teamleider Voedsel & Inpakken Afeer

Verbinden
“We werken met twee teamleiders. De kans was daardoor groot dat de groep in tweeën zou vallen. Ook vroeg ik mij af we tijd genoeg zouden hebben. Doordat Gea de groep in tweeën verdeelde zat iedereen gemengd. Ook was de opzet van de middag zo door haar aangepast dat er voldoende tijd was om tussentijds opdrachten te doen.

We hebben in Gea iemand gevonden die ons als teamleiders kan helpen de werkleiders te verbinden.”

 

 

Bart ElderhorstBart Elderhorst, Directeur Servicebedrijf GGZ Friesland

Reflectie, soms ook onbewust
"Positieve ervaringen met de gesprekken en de manier van gespreksvoering. De Plukdag levert me reflectie op, soms ook onbewust of ervaar ik het pas achteraf. Iedere keer ga ik met een goed gevoel weg."

 

 

Marion Boersma, Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling Provincie Drenthe

In ander licht zien
"Waardevol om elkaar in deze setting te zien en zaken uit te spreken. Elkaar (soms) in een ander licht zien. Het heeft inzicht in elkaars handelen en doen gegeven. Een vervolg geven aan met het uitwerken van ieders talenten zal zeker meerwaarde hebben."

 
 

 

Rita MaatjeRita Maatje, Manager Zorggroep Vitez

Prioriteer en relativeer met meer gemak
“Paste de werkwijze en dan met name de stijl wel bij mij? Tijdens de eerste sessie van Stabiele basis werd ik al enthousiast. Doordat ik inzicht in mezelf heb gekregen zit ik nu lekker in mijn vel. Ook prioriteer en relativeer ik met meer gemak. Ik zie nu dat mijn rol in het bedrijf me op het lijf is geschreven en voel me weer gewaardeerd! Bedankt voor alles.”

 

 

Marion van den BrinkMarion van den Brink, Directeur Arbo Unie Noord-Oost

Concrete actie
"Ik had een belangrijke dag gepland met mijn management. Centraal stond de vraag “Hoe gaan we ervoor zorgen dat we het overkoepelende plan en de teamplannen gezamenlijk uitdragen en laten leven onder de medewerkers. Bovendien wilde ik een dag waarin we elkaar beter leerden kennen en de dag konden afsluiten met energie en inspiratie. 


De dag heeft ons concrete acties opgeleverd die binnen het team opgepakt worden. Daarnaast hebben we nu meer inzicht in eigen handelen, de aanwezige kwaliteiten en potentie binnen het team en ideeën voor verdere ontwikkeling met het team." 

 

 

Rita MaatjeJelmer Mulder, Algemeen directeur Gemeente Hoogeveen

"Voelen" van noodzakelijke context
"Zeer waardevol was de herkenning in vergelijkbare dilemma’s en het daadwerkelijk “voelen” van de noodzakelijke context bij veranderingen. De verscheidenheid aan branches en ervaringen heeft geïnspireerd."

 

 

Harryette van den BroekHarryette van den Broek, Programma Manager ZorgpleinNoord

Acteer weer als mezelf
“Gedurende het traject ervoer ik dat me het lukte steeds meer rust te vinden, grenzen te stellen en te zeggen wat ik vind op mijn manier.

Door mooie momenten van zelfreflectie en spiegel voorgehouden te krijgen acteer ik weer als mezelf.

Een traject doorlopen met Gea is aan te bevelen.”

 

 

SR. HR Adviseur, Zakelijke dienstverlening

Heerlijk concrete afspraken, onderling begrip en waardering voor elkaar.
"In hoeverre het programma Samen sterker algemene voornemens en gepraat voorbij zou gaan kon ik vooraf niet inschatten. De uitkomsten bleken overkoepelend te zijn maar wél met concrete afspraken. Per sessie gingen we echt weg met iets concreets, wat wel breed toepasbaar is. Heerlijk concrete afspraken, onderling begrip en waardering voor elkaar.

Zeer prettige begeleiding, steeds goede samenvatting en punten te pakken. Heel fijn, dank."

 

Liane de Vries RegtopLiane de Vries-Regtop, Hypotheken AEGON

Oprecht, eerlijk en open
"Ik heb Gea als een oprecht, eerlijk en open persoon leren kennen. Gea laat je in je waarde, maar probeert je wel te laten nadenken. Gea houdt de spiegel voor en laat iemand zijn eigen conclusies daar uit trekken en bespreekt dan hoe je daar zou kunnen komen. Tevens is Gea een hele fijne gesprekspartner en een zeer goede coach!"

 

 

Onderzoeker/adviseur, Werkgeversverband 

Ervaar rust en groei
"Ik twijfelde of naar mijzelf kijken en meer rust vinden de juiste keuze was. Me richten op het verbeteren en versterken van vaardigheden sprak mij namelijk enorm aan. Door het programma Stabiele basis te ervaren en door te maken vertrouw ik nu op mezelf, ervaar rust en groei."

 

 

Anne Marie Hoorn 5Anne-Marie Hoorn, Financieel Adviseur Rabobank

Weg gevonden naar mijn horizon
"Bij Gea heb ik mijzelf kunnen zijn. Ik heb bevestigd gekregen wat goed is en de helpende hand daar waar het anders en effectiever kan. Soms is het nodig eerst hoge golven te trotseren om uiteindelijk in rustig vaarwater naar je bestemming te gaan. Het geeft mij een fantastisch gevoel dat Gea op mijn pad is gekomen en mij heeft geholpen om een weg te vinden naar mijn horizon!"

 

 

Joy DiekmeijerJoy Diekmeijer, Regiomanager Arbo Unie Noord-Oost

Toegenomen vertrouwen en openheid management
“Van tevoren heb ik mij afgevraagd wat het programma Samen sterker ons zou brengen. De richting en de eerste resultaten werden echter snel zichtbaar. Het meest waardevolle dat het programma heeft opgeleverd is het toegenomen vertrouwen en de openheid tussen de managementleden. Het helpt om te focussen op de goede dingen en ons te richten op ontwikkeling.”

 
 

 

Astrid VogelzangAstrid Vogelzang, Teamleider Rabobank

Veranderingen in gang gezet
“Ik heb een mooie basis als leidinggevende gekregen!"

Gea had al eens met me gewerkt als medewerker van een team dat ze begeleide. Het viel me toen op dat Gea snel in de gaten heeft waar de verbeterpunten van het team liggen en de samenwerking en teamspirit naar een hoger niveau weet te tillen. En wel op zo'n manier dat collega's het gevoel hebben dat de veranderingen niet opgelegd worden.

Op het moment dat ik mijn eerste leidinggevende baan kreeg was het voor mij duidelijk dat ik graag door Gea begeleid zou worden. Ze heeft me geleerd hoe ik mijn werk het beste kan organiseren om voldoende ruimte te hebben voor de zaken die ertoe doen. Daarnaast hebben we veel gesprekken gevoerd met medewerkers en veranderingen in gang gezet. Door de wijze waarop ze me hier in begeleid heeft ben ik in de gelegenheid geweest om me in mijn werk en als persoon te ontwikkelen. Bedankt hiervoor!” 

 

 

Annet de BoerAnnet de Boer, Financieel adviseur Rabobank

Betere samenwerking
“Ik was af en toe wel verrast over de confronterende wijze waarop Gea met ons team werkte. Het is wel goed geweest! Gea is objectief, eerlijk, open en positief en houdt de vinger aan de pols. Gea heeft ons echt andere inzichten gegeven.

We hebben veel meer begrip voor elkaar gekregen. Door de gesprekken die we met elkaar als teamleden hebben gehad, heb ik een goed beeld gekregen over hoe de ander mij ziet en dat helpt in een betere samenwerking.

Doordat Gea veranderingen geleidelijk laat verlopen en ons er optimaal bij heeft betrokken werden deze een succes!”

 

 

Manager Opleidingsinstituut 

Snelle analyse
“Ik heb Gea als een zeer betrokken mens ervaren die snel kan analyseren wat de kern van het probleem is."