Het nieuwe belonen 

Starten met targets en aan het einde van het jaar meten of die zijn gehaald en vervolgens belonen met een bonus. Samengevat het oude belonen. Hoe kan het ook anders? Het onderwerp belonen wordt besproken door Kilian W. Wawoe (organisatiepsycholoog) vanuit zijn enorme praktijkervaring gecombineerd met inzichten uit de literatuur. Onderwerpen zijn onder andere: Wat is belonen?; Geluk, Tevredenheid en bevlogenheid en Talent.

Belonen kan allerlei vormen hebben. Zo voelen werknemers zich gewaardeerd als je naar ze luistert en naar hun ideeën vraagt. Je ziet het al voor jouw leiderschap ligt een belangrijke rol weggelegd. Wat jij doet heeft invloed op hoe de medewerkers zich voelen.

Zeer gewaardeerd wordt het als je vriendelijk bent, iedereen gelijk door je behandeld wordt, je interesse toont in het persoonlijke en benaderbaar bent. Je zult denken dat zijn inkoppertjes. Doch uit mijn praktijk en ook als leidinggevende weet ik dat dit lang niet altijd zo is. 

Absolute waarde van beloning als ook de onderlinge vergelijking komen aan bod. Welke verschillende beloningsmogelijkheden zijn er? Ook het verschil in beloning tussen vrouwen en mannen. Tijdens de lunch sprak ik een paar klasse vrouwen die werken in twee verschillende organisaties. Ze waren er beiden achter gekomen dat ze minder verdienden dan een collega in een vergelijkbare functie met minder ervaring. Beiden hebben dat hoog opgespeeld en het is rechtgetrokken. Zorg voor een transparant beloningssysteem zodat je evenwichtig beloont. 

In dit boek lees je alles over wat competentieontwikkeling, feedback en continue doelen voor effect hebben. 

Auteur: Kilian W. Wawoe
Jaar: 2018 (3de druk)
ISBN: 978 90 76834 92 4