Hoe beïnvloed je de mening van medewerkers positief?
Invloed netwerkgroepen op veranderingen (onderzoek)
Bijna 20 veranderingen tegelijkertijd!

Hoe verlopen dynamieken van selecteren en waarderen door medewerkers in een situatie waarbij er sprake is van meerdere verandertrajecten tegelijkertijd en welke factoren spelen daarbij een rol? 

Het jarenlang werken als manager/verandermanagement met zelfontwikkelde werkwijzen is tijdens de studie Master of science in Management voorzien van een wetenschappelijk fundament. Het door mij opgezette en uitgevoerde onderzoek tijdens het specialisatie jaar ‘Implementation and Change Management' heeft de invloed van netwerken op verandertrajecten in organisaties inzichtelijk gemaakt.

Wat de invloed is van de gesprekken bij de koffieautomaat en het verschil tussen de invloed bij enkelvoudige en wederkerige contacten zijn nu bekend. Een positieve uitkomst is dat een negatieve mening over de verandering positief beïnvloed worden door alsnog duidelijkheid te geven over het doel of antwoorden te geven op de aanwezige vragen. 

Meer conclusies lezen

Invloed netwerkgroepen op veranderingen (onderzoek)