Invloed netwerkgroepen op veranderingen (onderzoek)


Hoe selecteren en 
waarderen medewerkers verandertrajecten? 

Het onderzoek is gedaan voor de Master of science in Management met als specialisatie verandermanagement en geeft inzicht in de invloed van netwerken op verandertrajecten in organisaties.

Medewerkers praten over veranderingen bij de koffieautomaat en tijdens de wandeling in de lunchpauze. Zo toetsen ze hun eigen beelden aan die van de collega's. Waar ze nog vragen over hebben bespreken ze en de beeldvorming is in volle gang.

Ook blijkt dat ze te maken hebben met meerdere organisatieveranderingen tegelijkertijd. Soms tot wel 20, dat klinkt absurd tot je gaat tellen in je eigen organisatie. De veranderingen waar over gesproken wordt zijn die met een grote invloed op mensen, werk of cultuur en een relatief hoge emotionele intensiteit. De gesprekken zijn daardoor intens.

De mening over een verandering wordt in grote mate beïnvloed door ervaringen uit het verleden. Zijn de ervaringen negatief, wat is dan je mogelijkheid als directeur/manager om deze positief beïnvloeden? Dit doe je door duidelijkheid te geven over het doel van de verandering of antwoorden te geven op aanwezige vragen. Heb je nog geen duidelijkheid zeg dit dan ook, dat is ook duidelijk. Zeg wel wanneer je verwacht meer te kunnen zeggen.

Er is in dit onderzoek geen relatie aangetoond tussen het onderzochte netwerk en de meningsvorming. 

meer lezen

Invloed netwerkgroepen op veranderingen (onderzoek)