Invloed netwerkgroepen op veranderingen (onderzoek)


Hoe selecteren en 
waarderen medewerkers verandertrajecten? 

Het onderzoek is gedaan uit hoofde van de studie Master of science in Management met als specialisatie Implementation and Change Management en heeft de invloed van netwerken op verandertrajecten in organisaties inzichtelijk gemaakt.

Medewerkers praten met elkaar over veranderingen bij de koffieautomaat in de kantine en tijdens de wandeling in de lunchpauze. Ze toetsen zo hun eigen beelden aan die van de collega's. Waar ze nog vragen over hebben wordt besproken en de beeldvorming is in volle gang.

Ook blijkt dat ze te maken hebben met meerdere organisatieveranderingen. Soms tot wel 20 tegelijkertijd, dat klinkt absurd tot je gaat tellen in je eigen organisatie.  De veranderingen die samen besproken worden zijn die met een grote invloed op mensen, werk of cultuur en een relatief hoge emotionele intensiteit. Je kunt je dan ook voorstellen dat het intensieve gesprekken zijn.

De mening over een verandering wordt in grote mate beïnvloed door ervaringen uit het verleden. Zijn de ervaringen negatief hoe kun je dan als directeur/manager deze positief beïnvloeden? Dit doe je door duidelijkheid te geven over het doel van de verandering of antwoorden te geven op aanwezige vragen. Heb je nog geen duidelijkheid zeg dit dan ook, dat is ook duidelijk. Zeg wel wanneer je verwacht meer te kunnen zeggen.

Er is in dit onderzoek  geen relatie aangetoond tussen het onderzochte netwerk en de meningsvorming. 

Meer lezen

Invloed netwerkgroepen op veranderingen (onderzoek)