80% mislukt

Afgelopen maand een wandeling bij Deurze gelopen. Het was heerlijk weer en al tijden droog. We liepen onder andere over het pad dat je op de foto ziet. Een jaar geleden was het pad onbegaanbaar, zoals je op de foto ziet en konden we uitstippelde route niet volgen. Door van het gebaande pad af te gaan hebben een nieuwe route gevonden. Soms heb je een route uitgestippeld en blijkt de praktijk weerbarstiger te zijn. De natuur laat zich niet in vakjes drukken en beknotten. Het gaat waar het wil gaan en ook op momenten dat je het niet uitkomt.

Deze parallel kun je trekken naar je mensen die te maken krijgen met een verandertraject of meerdere veranderingen ineens. Wat doe je als management als je weet dat het zoals het nu gaat jullie niet meer verder helpt en je iets anders moet gaan doen. Ga je de huidige situatie analyseren, ga je bepalen welk doel je hebt of ga je kijken welke richting je uit wilt? Allemaal werkwijzen die gebruikt worden. Het blijkt dat slechts 20% van de verandertrajecten succesvol is. Je kunt dan nog wel een boompje opzetten over de definitie van succesvol in deze context, maar dat laat ik nu achterwege. Het percentage komt in ieder geval behoorlijk binnen en toch komt het me niet vreemd voor.

Als manager en medewerker heb ik nodige verandertrajecten meegemaakt. Met alle energie, tijd en geld dat erin gestoken werd was het resultaat helaas matig. Wat me het meeste bijgebleven is zijn de veranderingen met invloed op de kwaliteit van werken, het vertrouwen en de energie van iedereen. Een van de verandertrajecten betrof een werkproces waar veel stappen overbodig bleken te zijn. Het betrof met name controles. We gingen deze dan ook vanaf nu niet meer doen. De kwaliteit stortte als een plumpudding in elkaar, omdat die controle stappen op dat moment niet voor niets ontstaan waren. Het vertrouwen en de gedragenheid van de medewerkers was binnen de kortste keren vervlogen.

Maak een start, door met je team inzichtelijk te maken van wat er nu goed gaat en wat je graag wilt dat anders gaat. Ook als je een organisatiebrede verandering wilt is dit een goed startpunt om beweging te krijgen. Wat al goed gaat kan je inzicht geven in wat jullie kwaliteiten zijn en hoe je die in kunt zetten voor wat je graag anders of niet meer wilt gaan doen. Bij ieder benoemd punt bepaal je direct wat urgent is en wat niet en wat veel of weinig oplevert. Denk aan: tijd, energie, plezier voor zowel de klant als de medewerker. Zo ben je samen al ongemerkt gestart met de verandering. Als team kies je dan ook waar je mee wilt starten door ieder los van elkaar een stem uit te brengen. Zo is er voor ieders mening voldoende ruimte. Maak de keuze heel concreet met afspraken en de energie zit erin. Vaak is een ochtend op deze manier werken optimaal. De middag kan er gewerkt worden en direct een start gemaakt worden met de afgesproken actie.

Na een aantal weken spreken we elkaar weer en dan is er vaak al een behoorlijk verandering gerealiseerd. Daar waar het nog niet gelukt is, is dit een goed onderwerp om te bespreken. Wat is wel en wat is niet gelukt en hoe komt dit, en wat gaan jullie nu anders doen. Doordat het samen heel concreet bepaald is werkt het. Er ontstaat een vliegwieleffect, want elke gezette stap werkt stimulerend. Het wordt een continu proces dat steeds meer door het team wordt gedragen. De bijeenkomsten worden minder noodzakelijk als aandrijfmotor. Het is dan wel van belang dat daar waar nodig je elkaar aanspreekt en dat is niet iets waar iedereen enthousiast van wordt. Wat helpt is tijdens de ochtenden inzichtelijk te maken: hoe een ander je ziet, hoe moeilijk communicatie is, hoe je nu samenwerkt allemaal gericht op een hechter team te worden en het normaal te gaan vinden dat je verandert.

Neem de parallel met toen je kind was. Op een bepaald moment leerde je fietsen met vallen en opstaan. Je kreeg steun van een ouder die met je mee rende en je troost bood als het mis ging. Daarna leerde je zwemmen. Best spannend zeker in het diepe, maar de badmeester of juf had de haak om als je te ver van de kant ging te dichterbij de veilige kant te trekken. Een verandering waar vertrouwen, steun en stimulans om te springen in zitten en elkaar als team verder te helpen dan is veranderen heel normaal en veilig. Dat helpt je als mens ook in je ontwikkeling van kind tot volwassene en ook in je werk is dat niet anders.   

Nu kan ik me voorstellen dat dit voor jou ver weg klinkt. Meestal heb je als manager en team al te maken met een hoge werkdruk en daarnaast wordt er van je gevraagd om een verandering te realiseren. Niet ideaal. Hoe zorg je dan dat je optimaal blijft presteren en daarnaast nog ruimte vrij maakt voor het zetten van een nieuwe stap? Begin dan als team alvast klein zoals hierboven beschreven is en ga aan de slag met behapbare stappen. Je gaat dan dingen niet meer doen of anders doen, zodat je ruimte in je agenda krijgt en de werkdruk omlaag brengt. Als team sta je dan al sterker dan nu het geval is en het teamgevoel groeit en dat heb je hard nodig. Nu kun je denken maar dit is niet wat de organisatie wil. Als jij kunt aantonen dat je goed bezig bent en dat je aan het voorsorteren bent dan moeten ze van goeden huize komen om hier tegen te zijn.

De ene keer bewegen we geleidelijk mee met onze omgeving, soms zijn we tijdelijk stil blijven staan en is een sprong nodig om weer aan te sluiten of voorop te lopen. Neem in ieder geval de tijd om samen te bepalen wat jullie wensen zijn. Trek hier als management en medewerkers samen in op. Maak er een trektocht van en gedurende de trektocht bepaal je op basis van jullie ervaringen onderweg of je een afslag wel of niet neemt! Je zet zo de juiste stappen en zorgt tegelijkertijd voor gedragenheid. Er is enorm veel kennis binnen je organisatie maak daar gebruik van.  

Veel succes met jullie trektocht. Wil je bij de 20% horen en een ontwikkeling realiseren die succesvol en duurzaam is en wil je daar hulp bij? 
Contact

werkWAARDEvol | Gea Bijkerk | (06) 52199971 | info@werkwaardevol

 

Bijna 300 lezers van de volWAARDE!
Ongeveer 4 keer per jaar ontvang je de volWAARDE met hierin een blog en sinds kort ook een interessant boek. Wil je ook op de hoogte blijven van de data voor intervisie, lunches en andere voor jou interessante nieuwe ontwikkelingen? 

Aanmelden   of volg werkWAARDEvol op LinkedIn. 

in