Zelfsturend Zo 2018

Kijk je naar de foto dan krioelt het door elkaar en ontdek je als buitenstaander niet echt een logica in de bewegingen. De spinnetjes oefenen in de veilige omgeving van het web om: vooruit te komen in een wiebelige situatie; te reageren op acties anderen; de grenzen te verkennen. Voorbereidingen naar zelfstandig keuzes maken en de eigen richting te bepalen.

Regelmatig krijg ik de vraag wat ik van zelfsturende teams vind. Dan kijk ik eerst naar de lichaamstaal van de vraagsteller. Wat zegt deze al over de aanwezige mening, maar ik ook benieuwd naar de reden achter de vraag. Vaak is het zoeken naar bevestiging van de eigen mening. Soms hebben ze dan al te maken met een directie die zeer enthousiast is over zelfsturende teams en zijn ze dat zelf niet.

De gedachte achter zelfsturende teams is oké. Het is alleen hoe ver ga je. Als manager vond ik het een sport om mij overbodig te maken, dat klinkt maf natuurlijk. Wie doet dat nou? Ik had het tot kunst verheven om zoveel mogelijk verantwoordelijkheid uit handen te geven en ruimte te creëren voor een o zo belangrijke bak koffie en praatje. Het ideale moment om een band op te bouwen en te horen wat er echt speelt. Daarnaast was er ruimte ontstaan voor wat het team en de organisatie verder hielp. 

In het begin werkt het loslaten vaak nog niet en dat heeft vele redenen. Denk aan: Het is niet duidelijk wat er verwacht wordt; Over het speelveld en de regels zijn de meningen verschillend; Hoge werkdruk waardoor er geen rek meer in zit; De vorige manager heeft veel invloed op de dagdagelijkse dingen gehad.

Door eerst te werken aan meer ruimte voor de medewerkers en het creëren van duidelijkheid ontstaat er vaak al meer rust. Daardoor ontstaat er ruimte voor het stellen van prioriteiten. Omdat de kaders duidelijker zijn worden beslissingen minder afhankelijk van de manager. Met als gevolg meer voortgang. Door vergaderingen van het team te maken. Waar iedereen punten inbrengt dan wordt het iets van jullie samen en blijft het niet jouw feestje. Wat voor niemand oké is. Nadat jullie een tijdje met elkaar hieraan gewerkt hebben merk je dat iedereen meer rust ervaart. De voortgang en betere resultaten die ontstaan helpen om ruimte te creëren doordat directie minder het vergrootglas op jullie team legt. Het uitgangspunt voor al deze stappen is dat er binnen het team er een enorme hoeveelheid kennis is. In de meeste situaties heb je dan ook geen manager nodig.

Nu zie ik bij veel organisaties de zoektocht naar zelfsturend. Als je een management hebt die het team al veel ruimte geeft dan doet het er niet toe welke naam je het geeft. Je gebruikt gewoon je gezonde verstand en rekt het zover op dat het werkbaar blijft.

Mijn ervaring is dat zelfsturend in optima forma voor veel teams niet werkt en dat organisaties erop terugkomen. Het is waardevol om een manager te hebben die: bij calamiteiten weet wat te doen; bij onenigheid tussen personeelsleden kan bemiddelen; weet hoe te handelen bij ziekte van een teamlid; ingrijpt indien nodig; overkoepelend denkt vanuit visie en strategie. Dat er daarnaast veel ruimte geboden wordt daar heb ik zeer goede ervaringen mee. 

Veel succes met jullie trektocht naar meer verantwoordelijkheden en eigenaarschap van de medewerkers. Wil je een ontwikkeling realiseren die succesvol en duurzaam is? Dan help ik je.
Contact

werkWAARDEvol | Gea Bijkerk | (06) 52199971 | info@werkwaardevol of volg ons op:in