DoorbrekenGroep
Voor directie en management  

 Pratend samen leren
Realiseer:
Doorbreken vaste patronen
Toetsing van jouw ideeën
Onverwachte oplossingen
Verbeterd samenwerken

Samen sterker organogram


 

Pratend van elkaar leren
Jullie hebben iedere dag te maken met enorm veel veranderingen binnen en buiten jullie organisatie. Uit mijn onderzoek blijkt dat het regelmatig 20 veranderingen op hetzelfde moment zijn die allemaal een invloed hebben op emoties en vertrouwen binnen jullie teams. Een absurd hoog aantal. Hoe pak je al deze veranderingen aan? 
 
Jullie agenda's stromen over met afspraken. Leren van elkaar of het bespreken van pittige situaties of de gesprekken die je spannend vindt doe je daardoor zelden. Ook jouw positieve ervaringen waar je collega veel aan kan hebben deel je amper.
 
Kies er samen voor om in deze tijden van transitie elkaar te spreken over thuiswerken, in verbinding blijven met je medewerkers en andere leiderschapsonderwerpen die jullie als persoon, leidinggevende en team verder helpen. Bepaal wat voor jullie belangrijk is en ontdek de doorbraakmogelijkheden.
  
 Reactie van een teamleider

"De gezamenlijkheid als teamleiders in hoe in deze tijd van transitie toch de nodige zaken af te kunnen stemmen onderling was zeer waardevol. Ik heb inzicht gekregen in het handelen van de verschillende teamleden en de vaardigheden plus de bevestiging om leiderschap op te kunnen pakken. Dat soms wat steviger doorpakken echt noodzakelijk is en dit als teamleider ook nodig is is daar onderdeel van. ” 

Ervaar dit ook

"Inzicht gekregen in de dynamiek van het team"

"De sterkte van ieder ken ik nu"

"Vaardigheden en bevestiging om leiderschap op te kunnen pakken"

"Verbeterde samenwerking teamleiders"

Meer ervaringen
 

Hoe doen we dit
Wat is er op jullie pad gekomen en met welke dilemma’s ben je geconfronteerd is steeds de basis voor onze bijeenkomsten. We verdiepen waar nodig de onderwerpen van de vorige bijeenkomsten en pakken die nieuwe onderwerpen op die jullie helpen bij het realiseren van jullie doelen. Ook gaan we steeds een stap verder in het vergroten van de voor jullie relevante kennis en vaardigheden. Door maatwerk te bieden levert dit jullie het meeste op.

Voorbeelden van onderwerpen zijn:​

  • We krijgen constant vragen van onze teamleden waardoor we blijven we rennen en vliegen. Hoe krijgen we onze teams zelfstandiger?
  • Om te zorgen dat er voor iedereen, in de toekomst, werk blijft wil je meer tijd besteden aan tactische en strategische onderwerpen. Hoe zorg je voor de rust en ruimte die je hiervoor nodig hebt?
  • We hebben veel nieuwe mensen in het team. Weten waar iedereen goed in is en wat voor kennis er nu in huis is helpt.

Vragen die we samen beantwoorden zijn
Hoe zorg ik dat we dezelfde kant opgaan?; Hoe ga ik om met de grote verschillen in het team?; Hoe beïnvloed ik met het juiste effect?

We zetten jullie diversiteit, kennis en kwaliteiten in voor wat jullie willen bereiken. Jullie leren elkaar beter kennen en er is voldoende ruimte ieders verschillende en overlappende ontwikkelvragen. We leggen daarbij de focus op het samen bereiken van de doelen als managementteam en jou als leidinggevende.

 

Doorbraak

 Realiseer iedere gewenste verandering

Met elkaar in transitie    

 

Wat doen we
We spreken elkaar iedere maand of twee maanden over wat er op jullie pad is gekomen en met welke dilemma's je geconfronteerd bent. Meestal volgen er drie tot vier opvolgende bijeenkomsten dit bepalen we samen en hangt af van jullie ontwikkelvraag. We verdiepen de onderwerpen van de vorige bijeenkomst en pakken nieuwe relevante onderwerpen op die jullie helpen bij het realiseren van jullie doelen. 

De wens elkaar te spreken en te helpen bij de teamontwikkeling en die van de individuele medewerkers komt natuurlijk steeds terug. Het gaat dan over jullie ontwikkelende rol hierin. Je zet op een steeds natuurlijker manier jouw leiderschapsvaardigheden in en merkt dat je steeds gemakkelijker vragen stelt, stimuleert en onderhandelt op de momenten dat het je verder helpt. We analyseren situaties die zich hebben voorgedaan en we bedenken oplossingen voor eventuele uitdagingen die er liggen en jullie leren van elkaar.

​Intervisie op de voor jullie uitdagende onderwerpen helpen het team en jullie verder. Door alles heen verweven komt de persoonlijke ontwikkeling van iedere leidinggevende terug.

De zelf ontwikkelde werkvormen helpen om de extra verdieping te realiseren en inzicht te krijgen, zodat we zo gericht mogelijk aan de slag zijn en blijven. Ze hebben in de praktijk hun waarde dan ook al ruimschoots bewezen. Het gaat erom dat we de voor jullie o zo belangrijke ontwikkeling realiseren. Dit staat steeds voorop in de keuzes die we maken.

Terugkerende onderwerpen zijn:
• Welke situaties hebben zich voorgedaan?
• Welke oplossingsrichtingen zijn er mogelijk?
• Welke afspraken maken we voor de komende maanden?
• Leren van elkaar en hoe versterken we elkaar.
• Wat gaat er goed in jullie samenwerking en waar schuurt het nog.

Tijden
Kiezen we voor de ochtend dan starten we om 9.00 uur en vanaf 12.00 uur praten we na tijdens de lunch. Word het de middag dan starten we om 13.30 uur en vanaf 16.30 uur praten we na met een hapje en drankje. Dit blijkt in praktijk de optimale duur te zijn. We kijken dan naar de effectiviteit van de bijeenkomst en de tijd die je als teamleider die dag overhoudt voor aanvullende afspraken of belangrijke telefoontjes. Ik verwacht jullie een kwartier voor aanvang, zodat je tijd hebt om te landen en wat te drinken te pakken voordat we starten.

Evaluatie met de directeur
Aan het einde van Doorbraak is er een evaluatie van ongeveer een uur. De locatie bepalen we samen.

Samenwerken met Gea
Mijn kracht zit in het jou of jullie helpen bij het: worden van één organisatie; als team samen de schouders eronder willen zetten; elkaar respecteren en aanspreken; denken in oplossingen en scenario's; ontwikkelen van natuurlijk leiderschap en het groeien naar een organisch samenwerkend team. We ontmoeten elkaar op natuurlijke en cultuurhistorische locaties, werken aan duurzame groei met duurzame materialen en verbinden dit met voorbeelden uit de natuur. 

Deze kracht heb ik door: mijn ruime ervaring als coach, 10 jaar management (a.i.) op verschillende functies en organisaties, > 10 jaar ondernemersadviseur gecombineerd met de theoretische kennis van onder andere de Master of Science in Management met als specialisatie verandermanagement te combineren met wie ik ben en waar ik voor sta. 

Locatie en data
De beste locaties zijn die waar we ons thuis voelen. Waardoor we volledig in het hier en nu zijn. Een heerlijke lunch uit de eigen tuin of de buurt gemaakt door de gastvrije dame of heer zorgt voor een extra moment van verbinding en rust.

Een suggestie doe ik graag, zodat jullie een fijne plek kunnen reserveren. De data worden in overleg gepland.

Doorbraak gesprek

 

Een toetsmogelijkheid van jouw ideeën

Onverwachte oplossingsrichtingen

Zicht op jouw persoonlijke invloed bij ontwikkelingen

 

 

Aanbod
Vanaf dag één start de ontwikkeling die jullie rust oplevert!
Door intervisie wordt een thema of een zich herhalende uitdaging van een nieuw perspectief voorzien en naar een volgende niveau getild. Reactie van een deelnemer: "Je geeft hele concrete adviezen hoe om te gaan met situaties waarin je leiderschap moet tonen."

Doorbraak helpt jullie bij het samen groeien en werken aan een toekomstbestendig en ontwikkelgericht managementteam. Jullie gewenste ontwikkeling en samenstelling van het team is weer anders dan bij een collega organisatie. Er is dus altijd sprake van maatwerk qua inhoud, aantal keren dat we met elkaar aan de slag gaan en de tijd tussen de bijeenkomsten.

Willen jullie innovatief denken?
Bel me (06) 52199971 of stuur een bericht dan bespreken we wat jullie willen bereiken en wat jullie dit oplevert.