EcosysteemOrganisatie

    Dynamisch evenwicht
Realiseer:
Zelfherstellend vermogen
Inzet van kwaliteiten

Gezonde organisatie
Krachtig intern netwerk

Heidedagen organogram

Dynamisch evenwicht

We zijn uit koers, het is rumoerig, er wordt veel gepraat, je ziet gespannen gezichten en de stress is hoog. Helaas zijn er ook steeds veel zieken wat natuurlijk ook niet helpt. We hebben al het een en ander gedaan om de rust en focus te herstellen en toch is het nog niet oké. Als directeur heb ik wel een vermoeden waar het aan ligt. Toch vraag ik me af of iedereen open is en we het probleem echt in beeld hebben.

Wat zou het fijn zijn als het weer gaat gonzen, gelach klinkt, in en uit gevlogen wordt, successen met elkaar gedeeld worden, je gezichten weer ziet stralen en we samen de schouders er weer onder gaan zetten. 

Ervaar dit ook

 

"Samen ga je sneller"

"Gea heeft ons echt andere inzichten gegeven"

"De eerste resultaten zijn snel zichtbaar."

"Ging er eens iets niet goed dan wordt het samen opgelost."

"De kern van het probleem is snel zichtbaar gemaakt."

 

Meer ervaringen


Hoe doen we dit

Voordat we met zijn allen concreet aan de slag gaan willen we weten wat gaat werken en wat niet. Hiervoor hebben we inzicht nodig in wat er exact aan de hand is. Wat loopt nu niet lekker, wat is de oorzaak hiervan en is er voldoende vertrouwen om dit te vertellen? We gaan met elkaar in gesprek om helder te krijgen wat we willen vasthouden en wat juist niet. 
 
Ook is het van belang om te weten wie welke rol kan vervullen of welk team een cruciale rol heeft in de gewenste ontwikkeling. We zetten in op wie en wat de meeste invloed heeft om de balans te herstellen. 
 
Je krijgt van ons advies over hoe: De ontwikkeling loskomt; De kwaliteiten van iedereen helder worden en hoe je die kunt inzetten; Interne netwerken hun kracht gaan bewijzen en we benoemen welke elementaire bouwstenen jullie al in huis hebben. Alles voor het herstel naar weer een gezonde organisatie. 
 

 

Ecosysteem

Genieten van wat je allemaal in huis hebt

Zet alle kwaliteiten in

 

  

 
Wat doen we
We krijgen inzicht door te starten met een paar gesprekken om een globaal beeld te krijgen. Vervolgens pakken we het groter aan met verdiepende interviews en/of gaan de vinger erop leggen in groepsverband. Zo krijgen we boven water wat de ruis veroorzaakt, wat mist of waar juist teveel van is. Vervolgens stellen we een plan van aanpak op. Hierin nemen we op wat jullie verder gaat helpen, waar willen we naartoe en hoe gaan we daar komen, zodat we concreet en helder hebben welke acties nodig zijn.
 
Het vervolg kan op verschillende manieren vorm krijgen, dat hangt af van wat er nodig is. Veelal is het een combinatie van persoonlijke gesprekken, management- en teambijeenkomsten. Hierdoor leggen we bloot wat er niet goed gaat op relatiegebied en vakgericht. Het eerste is vaak het meest spannend en is tevens de belangrijkste. Zonder dat aan te pakken heeft het richten op het vak geen zin. Zolang je het niet oplost blijf de aanwezige ruis steeds weer de kop opsteken. Dus hier eerst aandacht voor en dan verder.
 
Tegelijkertijd met het verkrijgen van inzicht werken we al aan het vergroten van het zelfherstellend vermogen. Daar vertel ik jullie graag meer over in een persoonlijk gesprek en laat jullie ervaren en zien hoe dit werkt. Daarnaast is en blijft het een trektocht die we samen aangaan waardoor we tijdens de tocht de ruimte hebben om bij te sturen waar dit nodig is.
 
De frequentie van elkaar spreken hangt van de urgentie en het onderwerp af. Het meeste effect realiseer je als je werkt met een dagdeel per keer. Vervolgens breng je de gemaakte afspraken en het geleerde een aantal weken in de praktijk. De opvolgende bijeenkomst hebben we dan voldoende ervaring opgedaan om een trede hoger te gaan. 
 
Tussentijds en ter afronding evalueren we de veranderingen die gerealiseerd zijn en sturen we waar nodig bij.
 
Samenwerken met Gea
Mijn kracht zit in het jou of jullie helpen bij het: worden van één organisatie; als team samen de schouders eronder willen zetten; elkaar respecteren en aanspreken; denken in oplossingen en scenario's; ontwikkelen van natuurlijk leiderschap en het groeien naar een organisch samenwerkend team. We ontmoeten elkaar op natuurlijke en cultuurhistorische locaties, werken aan duurzame groei met duurzame materialen en verbinden dit met voorbeelden uit de natuur. 

Deze kracht heb ik door: mijn ruime ervaring als coach, 10 jaar management (a.i.) op verschillende functies en organisaties, > 10 jaar ondernemersadviseur gecombineerd met de theoretische kennis van onder andere de Master of Science in Management met als specialisatie verandermanagement te combineren met wie ik ben en waar ik voor sta. 

Locatie en data
De beste locaties zijn die waar we ons thuis voelen. Waardoor we volledig in het hier en nu zijn. Een heerlijke lunch uit de eigen tuin of de buurt gemaakt door de gastvrije dame of heer zorgt voor een extra moment van verbinding en rust.

Een suggestie doe ik graag, zodat jullie een fijne plek kunnen reserveren. De data worden in overleg gepland.

Door Ecosysteem

 

Blootleggen ontwikkelpotentieel

Advies en waardevolle acties

Herstel balans en positiviteit

Groepsprocessen komen weer op gang

Onverwachte oplossingsrichtingen

Energie stroomt

 

 

 
Aanbod
Tijdens het ecosysteem worden waarden hersteld en gewerkt aan een gezonde balans tussen de kwaliteiten, de aanwezige bouwstoffen en het zelfherstellend vermogen ingezet. Alles om weer een gezonde organisatie te zijn die bruist van energie en waar jullie samen werken aan een voorspoedige toekomst. 
 
Reactie: "Doordat Gea veranderingen geleidelijk laat verlopen en ons er optimaal bij heeft betrokken werden deze een succes!”
 
Jullie gewenste ontwikkeling is weer anders dan bij een collega organisatie. Er is dus altijd sprake van maatwerk qua inhoud, aantal keren dat we met elkaar aan de slag gaan en de tijd tussen de bijeenkomsten. 
 
Wil je een natuurlijk evenwicht binnen je organisatie?
Bel me (06) 52199971 of stuur een bericht dan gaan we in een verdiepend gesprek bepalen wat we voor elkaar gaan betekenen.