OntwikkelpadOrganisatie

 Stippel je eigen route uit
Realiseer:
Ontwikkelkracht
Presteer met meer plezier
Elkaar in de kracht zetten
Samen realiseer je doelen

Heidedagen organogram


 

Op pad
De wereld om je heen is volop in beweging. De klanten vragen iets anders van je dan gisteren en duurzamer werken is cruciaal voor onze toekomst. Iedere dag is weer nieuw. Het jaarlijks of halfjaarlijks evalueren en de voortgang bespreken sluit daar niet meer bij aan. Persoonlijke ontwikkeling kent geen vaste structuur met een vastgestelde route want er is constant beweging. Een ontwikkelgerichte aanpak, zowel op het persoonlijke als vakgerichte vlak komt daar voor in de plaats. 

Ontwikkelpad helpt jullie bij het starten van ieders eigen trektocht in de persoonlijke ontwikkeling. Samen gaan jullie de ontdekkingsreis aan naar een professioneler team. Waarin hechter wordt samengewerkt en wordt uitgesproken hoe jullie elkaar zien om elkaar verder te helpen. Onderweg pakken jullie de regie in de keuzes voor je eigen ontwikkeling. 

Samen gaan jullie ervaren wat het loslaten van de controle door het management en het geven van vertrouwen en de regie aan de medewerkers jullie oplevert.

 Ida Grasdijk, Directeur Zorgplein Noord

”Collega’s hebben het aangedurfd om uiteindelijk op een open wijze over hun samenwerking te communiceren. Medewerkers hebben zich niet onder druk gezet gevoeld. Objectiviteit heeft hierbij een grote rol gespeeld. De ruimte is gevoeld om goed mee te doen, gehoord te worden en te zeggen wat zij wilden zeggen. Het resultaat is een geaccepteerde vorm voor het jaargesprek en een verbeterde samenwerking tussen de teamleiders.

Het grote voordeel voor mij is dat de collega’s het zelf hebben gedaan en dat er daardoor draagvlak is ontstaan. Op het vlak van leiderschap is het durven overlaten, uit handen geven en daarmee het vertrouwen geven een prachtig gebaar en geeft veel voldoening.”

Ervaar dit ook

"Niets geen algemeen gepraat. Concrete afspraken en breed toepasbaar."

"De eerste resultaten werden snel zichtbaar."

"De afwisseling tussen doen en praten heeft veel opgeleverd."

"Focus op de juiste onderwerpen."

Meer ervaringen

Hoe doen we dit
Zelf de verantwoordelijkheid, ruimte en regie nemen in je persoonlijke ontwikkeling voelt goed, geeft ruimte, maakt je zelfbewuster en geeft werkplezier. Ontwikkelen en ontdekken door bewust te kiezen voor wat je niet eerder gedaan hebt, zoals een vergadering voorzitten, een presentatie geven, een opleiding volgen of een dag meelopen met een collega van een andere afdeling. Als medewerker weet je welke stappen je wilt zetten om je waardevol te ontwikkelen als persoon, in je functie en rol binnen de organisatie. Daar gaat het gesprek in het vervolg over!
 
De traditionele functioneringsgesprekken worden vervangen door de persoonlijke ontwikkelplannen voor iedereen. Hulp om uit te groeien tot een evenwichtig persoon met oog voor anderen krijg je van je collega's. Ze vertellen je waar je al in bent volgroeit dus sterk in staat en waar ze je nog graag in zien groeien. Met deze kennis stuur jij bij in jouw ontwikkelpad.

Tijdens de twee dagdelen met je teamleden ervaar je hoe je zelf de regie neemt en hoe waardevol dit voor jou is. We werken direct op de nieuwe manier en met de formulieren die richting geven. Waardoor je de vragen die je dit oproept direct stelt en samen van antwoorden voorziet, zoals: Waarin ben je al sterk en neem je je ruimte in en voor welke onderwerpen geldt dit voor je collega's?; Wat kun je van elkaar leren? Hoe zet jij je in voor het totaalresultaat?; Hoe zorgen we dat we ontwikkelen de normaalste zaak van de wereld wordt?; Hoe ondersteunen we elkaar als teamleden.; Wie kan me helpen als ik het even niet meer weet?

 
In de tussentijdse managementintervisies werken we aan de ontwikkeling naar een vertrouwen gevend leider. Die steunt de teamleden bij hun groei en het uitstippelen van een persoonlijk ontwikkelpad. Daarnaast stelt deze prikkelende vragen en daagt uit om nieuwe paden te ontdekken. We denken in verschillende scenario's passend bij wat er voorbij komt, dat geeft rust. Daarmee worden direct meters gemaakt in de eigen ontwikkeling als manager.

Waardevolle doelen
Samen slaan we de hobbelige paden in, motiveren elkaar en gaat het niet zo goed dan zeg ik dat. Doordat we allemaal de regie nemen in onze persoonlijke ontwikkeling ontstaat er ruimte en kracht. We leven tijdens de kanteling naar een nieuwe wereld en zetten bij onze ontwikkeling hierop in. Het gaat om ieder als persoon met alle bijbehorende kwaliteiten. We zijn allemaal continu in ontwikkeling net als de wereld om ons heen. 

We bereiken dit door open te staan voor de collega's waardoor er een lerende omgeving ontstaat. Het vertrouwen richting elkaar en een onderlinge band groeit. Het inzicht groeit in hoe een ander je ziet. De diversiteit zetten we in om jullie als groep verder te helpen. Zorgen we dat de managers in hun kracht staan als persoon, in hun functie en positie binnen jullie organisatie en zich tegelijkertijd kwetsbaar durven op te stellen. 

 

Ontwikkelpad

Focus op wat jullie verder helpt.

Beweeg mee


 

 

Wat doen we
Startbijeenkomst managers
Aan bod komen de toekomstige gezamenlijke werkwijze en de ontwikkeling als managers. Jullie spreken uit wat nog spannend is en waar je aan wilt werken als manager. Daarnaast bespreken we de groei naar medewerkers die in scenario's en oplossingen denken plus eigenaar zijn van hun ontwikkeling binnen jullie organisatie. Hoe de ontwikkelgesprekken deze ontwikkeling versterkt weet je aan het einde van deze bijeenkomst.

Analyse werkwijze nu en advies
De start wordt gemaakt met een analyse van de nu gebruikte documenten. Gevolgd door een drietal gesprekken met de personeelsadviseur en twee medewerkers. De gecombineerde informatie vormt de basis voor het advies richting de nieuwe werkwijze. De gesprekken vinden op eenzelfde dagdeel plaats.

Gezamenlijke start 
Hierna weet iedereen hoe we samen de persoonlijke ontwikkeling en groei als team gaan oppakken en stimuleren. Heldere communicatie is wezenlijk om de koers vast te houden. Tijdens de startbijeenkomst ervaren we hoe snel misverstanden ontstaan en hoe je dit voorkomt. Voor twee collega's breng je in beeld hoe je de ander ziet. Een mooie start om een begin te maken met open met elkaar praten, zodat je elkaar opzoekt als het ertoe doet. Duur een uur.

Vastlegging Ontwikkelpad
Documenten worden opgesteld door werkWAARDEvol in samenspraak/afstemming met de personeelsadviseur.

Twee teambijeenkomsten
We maken samen inzichtelijk wat het oplevert om deze nieuwe manier van werken toe te passen. We bespreken direct de belemmeringen die we zien en hoe we deze laten verdwijnen.

De focus ligt op elkaar oprecht helpen. In tweetallen en in groepen in gesprek over wat zijn je kwaliteiten, hoe ziet je collega je, hoe kun je elkaar helpen als het even niet zo lekker gaat, waar gun de ander iets meer van. Door groei van vertrouwen worden gesprekken directer en de samenwerking krachtiger. We gaan concreet aan de slag om ervaring op te doen in het uitspreken van je mening over gedrag van je collega waardoor je de ander verder helpt. Er ontstaan nieuwe gewoonten met als basis de nieuwe HR-cyclus.

Tijdens en na de bijeenkomsten draag je als leidinggevende actief bij in het meenemen en uitzetten van de concrete acties gevolgd door het vasthouden van de voortgang. Deels valt dit binnen jouw normale scope van werkzaamheden. De extra tijd die dit eventueel in het begin vergt verdient zich daarna vrij snel terug.

Intervisie leidinggevenden
Het gaat over de ontwikkelende rol van de managers richting team en de individuele medewerkers. Het doel van de vier bijeenkomsten verdeeld over een jaar is: een goede start en doorloop van een compleet ontwikkeljaar realiseren. We bespreken: hoe gezamenlijke doelen per team bepaald gaan worden; de voortgang van de bijeenkomsten met de teams; situaties die zich hebben voorgedaan; voorbereiden van gesprekken; wat doet de medewerker en wat de manager; volop leren met en van elkaar.

Tijden en tussentijd
Investeren in ontwikkelingen kost tijd. Het kennismakingsgesprek geeft vaak voldoende basis om te weten hoeveel dit voor jullie is. De tijd tussen de bijeenkomsten van de managers is anderhalf tot drie maanden dit blijkt vaak de optimale tijd om de opgedane kennis in de praktijk te brengen, te ervaren wat goed gaat en te bekijken waar verdieping wenselijk is. De bijeenkomsten van de teams sluiten we aan de gestarte ontwikkelgesprekken nieuwe stijl.

Kiezen we voor de ochtend dan starten om 9.00 uur tot 12.30 uur en praten we na tijdens de lunch. Word het de middag dan starten we om 13.30 uur tot 17.00 uur en praten na met een hapje en drankje. Dit blijkt in praktijk de optimale duur te zijn bezien vanuit de effectiviteit van de bijeenkomst en de inzetbaarheid van de deelnemers voor jullie organisatie. Ik verwacht jullie een kwartier voor aanvang, zodat je tijd hebt om te landen en wat te drinken te pakken voordat we starten.

Evaluatie met de directeur
Twee keer een tussentijds voortgangsgesprek waarin we samen bespreken of het gekozen pad nog de beste is. Ook bespreken we welke ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie belangrijk zijn om mee te nemen in de komende bijeenkomst. 

Aan het einde van het Ontwikkelpad is er een evaluatie van ongeveer een uur. De locatie bepalen we samen.

Samenwerken met Gea
Mijn kracht zit in het jou of jullie helpen bij het: worden van één organisatie; als team samen de schouders eronder willen zetten; elkaar respecteren en aanspreken; denken in oplossingen en scenario's; ontwikkelen van natuurlijk leiderschap en het groeien naar een organisch samenwerkend team. We ontmoeten elkaar op natuurlijke en cultuurhistorische locaties, werken aan duurzame groei met duurzame materialen en verbinden dit met voorbeelden uit de natuur. 

Deze kracht heb ik door: mijn ruime ervaring als coach, 10 jaar management (a.i.) op verschillende functies en organisaties, > 10 jaar ondernemersadviseur gecombineerd met de theoretische kennis van onder andere de Master of Science in Management met als specialisatie verandermanagement te combineren met wie ik ben en waar ik voor sta.

Locatie en data
De beste locaties zijn die waar we ons thuis voelen. Waardoor we volledig in het hier en nu zijn. Een heerlijke lunch uit de eigen tuin of de buurt gemaakt door de gastvrije dame of heer zorgt voor een extra moment van verbinding en rust.

Een suggestie doe ik graag, zodat jullie een fijne plek kunnen reserveren. De data worden in overleg gepland.

Door Ontwikkelpad

 

Ontwikkelen gaat sneller

Teambinding groeit

Zelfstandiger teams

Samen realiseer je doelen

 

 

 
Aanbod
Zelf de verantwoordelijkheid, ruimte en regie hebben in de persoonlijke ontwikkeling voelt goed, geeft ruimte, maakt zelfbewuster en geeft meer werkplezier. Tijdens het ontwikkelpad komt de regie voor de eigen ontwikkeling in handen van de medewerker. Als manager laat je los en geeft vertrouwen, stelt vragen en steunt daar waar waardevol.
 
Reacties: "We hebben veel meer begrip voor elkaar gekregen. Door de gesprekken die we met elkaar als teamleden hebben gehad, heb ik een goed beeld gekregen over hoe de ander mij ziet en dat helpt in een betere samenwerking.", "Inzichten in handelen van verschillende teamleden; vaardigheden en bevestiging om passend leiderschap op te kunnen pakken.".
 
Iedere organisatie is gelijk en toch weer anders. Op basis van ervaring sluiten we het aanbod naadloos aan bij wie jullie zijn. 
 
Willen jullie het Ontwikkelpad opgaan?
Bel me  (06) 52199971 of stuur een bericht dan bespreken we wat jullie willen bereiken en hoe we dat gaan realiseren.