Samen sterker

     Versterk elkaar
Voor B&W en gemeentesecretaris

Realiseer:
Vertrouwen
Verbinding
Loslaten
Gelijkwaardigheid

Samen sterker als college organogram



 

Herkennen jullie dit?
Tijdens de raadsvergadering kwamen er toch nog onverwachte vragen.
Keuzes maken is cruciaal.
De uitdagingen zijn groot.

Versterk elkaar vanuit jullie verschillende kwaliteiten en zienswijzen. 
 
 Deelnemer Samen sterker
"In hoeverre Samen sterker algemene voornemens en gepraat voorbij zou gaan kon ik vooraf niet inschatten. De uitkomsten bleken overkoepelend te zijn maar wél met concrete afspraken. Per sessie gingen we echt weg met iets concreets, wat wel breed toepasbaar is. Heerlijk concrete afspraken, onderling begrip en waardering voor elkaar. Zeer prettige begeleiding, steeds goede samenvatting en punten te pakken. Heel fijn, dank."  

Ervaar dit ook

"Eerste resultaten zijn snel zichtbaar."

"De afwisseling tussen doen en praten heeft veel opgeleverd."

"Zeer prettige begeleiding, met steeds goede samenvattingen en punten te pakken."

"Meer zicht op de kwaliteiten van een ieder"

"Lekker concreet en ook breed toepasbaar"

 

Door doen meer effect
 
We werken aan
 
Samenwerken
Iedereen leert elkaar beter kennen en spreekt elkaar gemakkelijker aan. Vertrouwen en de onderlinge band groeit.
Daar waar de deelnemersgroep wordt aangevuld met het management van de ambtelijke organisatie geldt dat ook voor de samenwerking tussen het college en de ambtelijke organisatie.

Loslaten
In de politiek wordt steeds meer gefocust op de persoon. Hoe ga je daarmee om als burgemeester en wethouders? Hoe zorg je dat geen energie weglekt en je uit balans raakt? We gaan met dit onderwerp aan de slag en zeker ook met hoe je elkaar bij dit onderwerp kunt helpen.  

Het verschil maken
Jullie worden begeleid bij het inventariseren van de onderdelen waarop jullie de komende jaren het verschil kunnen maken en waar geen of minimale aandacht volstaat. We maken het in de tijd concreet hoe dit aan te pakken. 

Verbetermogelijkheden
In deze bijeenkomst kijken we wat je nu doet aan werkzaamheden die niet vallen onder jouw verantwoordelijkheid maar onder die van de ambtelijke organisatie. Dit doen we samen met het management van de ambtelijke organisatie. De verantwoordelijkheden daar neerleggen waar ze passen en logischerwijs horen. De professionaliteit, motivatie en betrokkenheid van iedere betrokkene groeit. Essentieel is dat er duidelijkheid is over ieders rollen wat dubbel werk voorkomt, onduidelijkheid voorkomt en tijd oplevert. 

 
Doelgericht vergaderen
Hoe breng je stukken in met een maximale slagingskans? Jullie delen ervaringen om hierdoor een zo groot mogelijke slagingskans per ingebracht voorstel te realiseren. Wie heb je nodig om dit te realiseren en hoe bereid je je voor op de vergadering. Concrete situaties dienen als basis. Het levert iedereen tijdswinst op en de vergaderkwaliteit neemt toe. 
 

 

Samen sterker

 Versterk elkaar en realiseer indrukwekkende veranderingen.

Verbeter prestaties   


Wat gaan we doen
Samen bepalen we wat jullie verder helpt en komen tot een passend voorstel. Een indruk van hoe het kan zijn:
 
Direct na de verkiezingen is het waardevol om tijdens een Heidedag of ochtend elkaar leren kennen als college. Jullie bepalen samen op welk deel van de plannen de invloed het grootst is en wanneer dit aandacht behoeft. Het management van de ambtelijke organisatie kan op onderdelen aanwezig zijn. Door de inzet van hun expertise is het resultaat zo optimaal mogelijk. Tijdens deze dag wordt intensief en interactief samengewerkt met als resultaat concrete en geplande acties. Waarna tijdens een vervolgdag na ongeveer 6 weken verdere verdieping wordt gerealiseerd.

Los van de keuzes die gemaakt worden werken we altijd intensief en interactief samen aan een sterkere samenwerking. Jullie spreken in tweetallen en in groepen over de onderwerpen die jullie allen raken. De werkvormen zijn steeds verschillend waardoor het beste resultaat behaald wordt. Naarmate het vertrouwen groeit worden de gesprekken directer van aard en de basis voor samenwerken sterker. 


Ter afronding een gesprek met jou als opdrachtgever.
 
Het is waardevol gebleken om de behaalde samenwerking vast te houden en te verdiepen. Heb je eenmaal een stabiele basis dan kan dit door elkaar bijvoorbeeld per kwartaal een dagdeel te spreken in een andere omgeving. 
 
Samenwerken met Gea
Jullie krijgen structuur in de gewenste ontwikkeling
Het bespaart jullie tijd en biedt rust
Door samen aan de slag te gaan, duurzaam resultaat
Werken met door jou bewezen methoden
De eerste keuzes worden direct gemaakt
We spreken dezelfde taal
 

Door Samen sterker

 


Concrete acties

Verbinding met elkaar

Gelijkwaardigheid op basis van kwaliteit

Vertrouwen is gegroeid

Loslaten

 

 

 

Willen jullie samen beter presteren?
Bel me (06) 52199971 of stuur een bericht dan bespreken we waar jullie tegenaan lopen en bepalen samen de juiste stappen.